Autorem techniki nazwanej „Chrono-chorotic”  jest astrofizyk Reinhold Adscheid,

http://www.reinhold-adscheid.de/en/index.html.

 Zastanawiał się on, co to by było, gdyby tak obejrzeć świat z różnych perspektyw w tym samym czasie. Więc, zaczął robić wielorakie zdjęcia takich samych scen i zszywać je w jeden obraz. Tą metodą uzyskiwał zdjęcie pokazujące ten sam świat znany i nieznany w jednym czasie.
Moje zdjęcia pochodzą prosto z aparatu, poddane są tylko podstawowej obróbce. Są połączeniem przemyślanego kadru z nieprzewidywalnym zapisem aparatu. Naświetlanie jednej klatki jest wielokrotne, od czterech do kilkunastu ujęć. jest różny, od kilku sekund do kilku minut. Efektem ostatecznym jest jedno zdjęcie – zapis kilku chwil z życia.